MORSOWANIE W HOTELU ARKA MEDICAL SPA

MORSOWANIE W HOTELU ARKA MEDICAL SPA 31paź


MORSOWANIE W HOTELU ARKA MEDICAL SPA

MORSOWANIE
w hotelu Arka Medical SPA w Kołobrzegu

Wzmacniaj odporność podczas pobytu w hotelu
Arka Medical SPA w Kołobrzegu pod okiem wykwalifikowanych ratowników

SOBOTA godzina 12:00

Zbiórka
Recepcja Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji

OBOWIĄZKOWE ZAPISY
w Recepcji Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji

 

Zapisanie się na wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia
dostępnego w Recepcji Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może zostać odwołana

Impreza wyłącznie dla Gości hotelu Arka Medical SPA

 

REGULAMIN MORSOWANIA W HOTELU ARKA MEDICAL SPA W KOŁOBRZEGU

1. Organizatorem wydarzenia jest hotel Arka Medical SPA w Kołobrzegu.
2. Morsowanie odbywa się w określonym dniu o ustalonej godzinie.
3. Zapisanie się do udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu morsowania w hotelu Arka Medical SPA.
4. Zajęcia odbywają pod nadzorem wykwalifikowanych ratowników wodnych.
5. Zapisy odbywają się w Recepcji Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji.
6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie z umiejętnością pływania.
7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na uczestnictwo w morsowaniu przez Opiekuna Prawnego oraz jego obecność.
8. Uczestnicy zapisują się do udziału w wydarzeniu i biorą udział w kąpieli na własną odpowiedzialność uwzględniając aktualny stan zdrowia, kondycję fizyczną oraz brak przeciwwskazań. W razie wątpliwości lub występowania choroby przewlekłej należy skonsultować się z lekarzem.
9. W przypadku chęci uczestnictwa w wydarzeniu Gości na pobycie sanatoryjnym, wymagana jest pisemna zgoda lekarza prowadzącego na karcie zabiegowej Pacjenta.
10. Miejscem zbiórki uczestników jest Recepcja Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji.
11. W jednoczesnym wejściu do wody może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.
12. Osoby uczestniczące w morsowaniu zobligowane są do przybycia na miejsce zbiórki minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
13. Każdy Uczestnik przed zajęciami ma obowiązek uczestniczyć w instruktażu prowadzonym przez ratownika, w trakcje którego zostaną przedstawione zasady bezpieczeństwa w czasie morsowania oraz ogólny harmonogram wydarzenia.
14. Uczestnik morsowania zobligowany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń ratowników wodnych dotyczących realizacji zajęć oraz stosowania się do wydawanych poleceń.
15. Zabroniona jest kąpiel pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
16. Zalecane jest korzystanie z czapek, rękawiczek i odpowiedniego obuwia w trakcie kąpieli, aby chronić części ciała najmniej odporne na wychłodzenie. Wymienione akcesoria uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
17. Morsowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Nie można opuszczać strefy wyznaczonej przez ratowników wodnych.
18. Ze względów bezpieczeństwa wejście do wody jest wspólne. Zabrania się wejścia do wody w czasie prowadzenia rozgrzewki lub przed oficjalnym rozpoczęciem wchodzenia do wody.
19. Podczas morsowania zabrania się:
– odchodzenia od brzegu na dalszą odległość niż ratownik znajdujący się w wodzie
– zbliżanie się do falochronów
– pływania podczas morsowania
– dłuższego przebywanie w wodzie niż czas określony przez ratownika znajdującego się w wodzie
– w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych wpływania i wchodzenie pod lód
20. Czas trwania kąpieli należy dostosować do swojego stanu zdrowia, samopoczucia danego dnia oraz doświadczenia. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie poinformować ratownika o rezygnacji z morsowania lub przerwaniu morsowania, jeśli pogorszenie samopoczucia nastąpiło w trakcie wydarzenia.
21. Po wyjściu z wody należy jak najszybciej ubrać się i rozgrzać.
22. Każdy uczestnik zapisując się do udziału w wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku oraz rozpowszechnianie go dla celów reklamowych, promocyjnych i dokumentujących wydarzenie.
23. W sprawach nieuregulowanych regulaminem uzupełniająco stosuje się Regulamin Hotelu/ Sanatorium.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może zostać odwołana.

 

Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików cookies oraz Politykę Prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close