Regulamin hotelu

R E G U L  A M I N    H O T E L U

 

Dyrekcja Hotelu wysoko ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu  Regulaminu służącego zapewnieniu  spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

I

1. Pokój w Hotelu jest wynajmowany na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu   wyjazdu.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę możliwości wolnych miejsc.

6. Należność za świadczenia związane z pobytem należy uregulować w dniu przyjazdu.

 

II

1. Gość hotelowy nie może udostępniać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.

Po godzinie 22.00 Gość ma obowiązek zameldowania dodatkowych osób przebywających wraz z nim w pokoju.

3. Hotel może odmówić wynajęcia pokoju osobie, która kiedykolwiek wcześniej rażąco naruszyła Regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych klientów albo szkodę na osobie gości,        pracowników hotelu albo też w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Gościa w sposób, o którym mowa w pkt. 3 w czasie jego pobytu. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług na jego rzecz.

 

III

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług  Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji hotelowej lub recepcji Concierge, co pozwoli pracownikom Hotelu niezwłocznie podjąć należyte działania.

Hotel ma obowiązek zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa

• bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług w hotelu

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie

• w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

IV

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

• budzenie o wyznaczonej godzinie

• udostępnienie skrytki depozytowej w celu przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu

• przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

 

V

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849  Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie    postanowiły inaczej.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelu lub recepcję Concierge o wystąpieniu szkody niezwłocznie  po jej stwierdzeniu.

3. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona,  jeżeli przedmioty nie zostaną oddane do depozytu w recepcji hotelowej.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe w wyniku jego działania lub zaniechania, jak również działania lub zaniechania osób mu towarzyszących lub odwiedzających.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, chyba że strony umówiły się inaczej.

 

VI

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22.00 – 7.00 dnia następnego. Zachowanie osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

2. Na terenie Hotelu dzieci winny przebywać pod opieką rodziców.

3. Gości udających się do restauracji na posiłki obowiązuje okazanie przy wejściu karty zbliżeniowej.

4. W restauracjach podczas posiłków obowiązuje zasada korzystania z bufetów wyłącznie na terenie danej restauracji.

5. W restauracjach i innych punktach gastronomicznych Goście nie mogą przebywa w  szlafrokach, strojach kąpielowych itp.

6. Do restauracji, jak i do innych punktów gastronomicznych i medycznych zabrania się wprowadzania zwierząt domowych.

7. Zwierzęta domowe na terenie Hotelu powinny być prowadzane na smyczy.

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

9. Obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych na terenie całego

obiektu.

 

VII

1. Każdorazowo opuszczając pokój , Gość posiadający kartę zbliżeniową powinien wyjąć kartę zbliżeniową z czytnika i sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. W dniu wyjazdu wszyscy Goście zobowiązani są do zdania  kart zbliżeniowych w recepcji hotelowej.

 

VIII

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te rzeczy przez okres jednego miesiąca.

 

 

Zarząd Arka Medical SpaPrzeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików cookies oraz Politykę Prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close